140-01
Stone Grey White
Pierre Gris Blanc
140-02
Stone Grey Medium
Pierre Gris Moyen
140-03
Stone Charcoal
Pierre Charbon
140-04
Stone Brown
Pierre Brun
140-05
Stone Bourbon
Pierre Bourbon